Mario Bruhlmann

10 điều răn dành cho doanh nhân

Sách 10 Điều Răn Dành Cho Doanh Nhân   10 điều răn dành cho doanh nhân là cuốn sách về quản trị kinh doanh . Cuốn sách giúp độc giả và các doanh nhân tại Việt Nam có một cái nhìn mới mẻ về các nguyên tắc quản trị và đạo đức trong kinh doanh […]