Đăng Ký Tên Miền VN tại VNNIC – WEBSITE : TENMIEN.VN

Cách đăng ký tên miền .vn và com.vn, giá của tên miền việt nam, danh sách các tên miền .vn và .com.vn .net.vn đăng ký và được cấp phát bởi VNNIC

LIST TÊN MIỀN VN ĐĂNG KÝ NGÀY 23 – 24 -6 TẠI VNNIC   STT Tên miền Ngày cấp Tên đơn vị chủ quản 1 bonghongcaiao.vn 24-06-2012 Công ty Cổ phần truyền thông MC 2 hanghieuonline.vn 24-06-2012 Ông Trần Mạnh Tưởng 3 kyquan.vn 24-06-2012 Ông TRƯƠNG VĂN HÙNG 4 p-a.vn 24-06-2012 Ông Phan ngọc anh […]

DONUTS INC CHI 56 TRIỆU USD ĐỂ DÀNH QUYỀN ĐĂNG KÝ 307 TÊN MIỀN MỚI

by Diep Bui

SỐ TIỀN DONUTS INC BỎ RA ĐỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN MỚI NHIỀU HƠN BA ĐẠI GIA GOOGLE, AMAZON và FRANK SCHILLING’S UNIREGISTRY CỘNG LẠI. ( buihongdiep.com) Một công ty có tên là DONUTS INC đã chi 56 triệu USD cho ICANN  để dành quyền đăng ký 307 tên miền mới, số tiền này còn […]