Nice Domain Name | Tên Miền Đẹp

Nice domain name Category, danh sách Tên Miền Đẹp và tin tức tên miền đẹp giao dịch thành công.

MOVINGCOMPANY.COM  ĐỨNG TOP GIAO DỊCH THÀNH CÔNG TUẦN QUA VỚI TRỊ GIÁ 195,000 USD Theo tạp chí tên miền ngày 17 tháng 6 năm 2012 tên miền MovingCompany.com đã giao dịch thành công với giá  195,000 usd thông qua nhà môi giới và đấu giá tên miền Moniker, đây là một giao dịch đứng đầu […]

TOP 10 DOMAINS GIAO DỊCH THÀNH CÔNG THÁNG 5 NĂM 2012

by Diep Bui

TOP 10 DOMAINS GIAO DỊCH THÀNH CÔNG THÁNG 5 ( Buihongdiep.com) Tháng 5 năm 2012 là tháng giới đầu tư tên miền thế giới chứng kiến nhiều phiên đấu giá tên miền sôi động. Đáng chú ý nhất là phiến đấu giá tên miền .ME tại SEDO bắt đầu vào ngày 25 kết thúc ngày […]

ĐẤU GIÁ TÊN MIỀN ĐẸP .ME TẠI SEDO

by Diep Bui

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÊN MIỀN .ME Tên miền .ME là một tên miền thể hiện tính chất cá nhân trên thế giới ảo, thế giới internet. Sự kết hợp của tên miên miên .Me với  những trang blog, hình ảnh, sự kiện của một cá nhân tạo nên sự độc đáo riêng cho chủ nhân […]

TÊN MIỀN W.TO ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG TẠI SEDO GIÁ 53.000 USD

by Diep Bui

TÊN MIỀN W.TO BÁN 53.000$ TẠI SEDO  Tên miền một kí tự độc đáo “W.TO”  vừa đấu giá  thành công tại sàn đấu giá tên miền SEDO với trị giá là 53.000 USD . Tên miền đuôi mở rộng .TO là mã quốc gia tên miền cấp cao nhất ( ccTLD) của Vương Quốc Đảo […]