Domain Registration

DOMAIN NAME REGISTRATION

GODADDY.COM

REGISTER DOMAINS AT GODADDY.COM

 

Register domain

Godaddy Registrar

 

VIENTNAM DOMAIN REGISTRATION

Domain name registrar FPT Telecom

Address : 48 Van Bao St, Ngọc Khanh, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel/Fax : +844-7300 2222 ( Ext: 4963, 4964, 4936)
+84-4-37264648
Email : web-info@fpt.vn
Website : http://www.fpt.vn

FPT

Branches 48 Van Bao St, Ngọc Khanh, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel/Fax : +84-4-7601060 (Ext: 4270, 4271, 4275) +84-4-8223111
Email: domain@fpt.net
Website: www.tenmien.fpt.vn

Add: 186 Van Cao St, Dang Giang, Ngo Quyen, Hai Phong, Vietnam
+844-313 730 2222 (Ext: 3195, 3196)
+84-4-313 733 536 domain@fpt.net
www.tenmien.fpt.vn

Add: 173 Nguyen Chi Thanh St, Hai Chau Dist, Da Nang, Vietnam
+(84-511) 386 1888 / ext 8922
+84-511- 3899889 hanghtt@fpt.net
tenmien.fpt.vn

Add: 68 Vo Van Tan Building, Dist 3, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84-8-7300 2222 (Ext: 8971, 8964, 8966, 8977, 8978)
+84- 8- 6297 1197 domain@fpt.net
www.tenmien.fpt.vn

Add: 124 Suong Nguyet Anh St, Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84-8-7300 2222 (Ext: 8971, 8964, 8966, 8977, 8978)
+84- 8- 6297 1197 domain@fpt.net
www.tenmien.fpt.vn

Domain name Registration  Vietnam Data Communication Company

Address :Internet House, Lot IIA, Thang Long International Village, Nguyen Phong Sac ST, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
Tel/Fax : 84-4-37931062, 37931063, 0917145406
Email : domain@vdc.com.vn
Website : http://tenmien.vnn.vn

vdc

Domain Registrar VDC – Vietnam domain name registration

BranchesVietnam Data Communication Company
Internet House, Lot IIA, Thang Long International Village, Nguyen Phong Sac ST, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
Tel/Fax :+84-4-37931062/63; 0917145406
Email : +84-4-37931063
Website : domain@vdc.com.vn
www.tenmien.vnn.vn

Vietnam Data Communication Center 1

Internet House, Lot IIA, Thang Long International Village, Nguyen Phong Sac ST, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
+84-4-37931062 /63
+84-4-37930501
domain@vdc.com.vn
www.tenmien.vnn.vn

Vietnam Data Communication Center 3

52 Le Duan St, Danang St
+84-511.3892876 -895740 /
+ 84-0511.3892878 -892844
salesvdc3@vdc.com.vn
ttlthuy@vdc.com.vn
www.danang.vnn.vn

Vietnam Data Communication Center 2

34A Pham Ngoc Thach St, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84-8-38248888/
+84-8-38256120
khkd.vdc2@vdc.com.vn
www.saigon.vnn.vn

PA VIETNAM DOMAIN REGISTRATION COMPANY

Address : 750 Su Van Hanh, Ward 12, Dist 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel/Fax : 84 8 8633630 / 84 4 8620626
Email : pa@pavietnam.com
Website : http://www.pavietnam.net

pavietnam

Domain registrar PAVIETNAM – Vietnam domain name registration

Branches : 254 A Nguyen Đinh Chieu, Ward 6, 3 Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel/Fax :+84-8-6256 3737/+84-8-6290 6480 pa@pavietnam.vn
Email : sales@pavietnam.vn
Website : www.pavietnam.vn

Add: 750 Su Van Hanh, Ward 12, 10 Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84-8-3863 3630/
+84-8-6290 6480 pa@pavietnam.vn
sales@pavietnam.vn
www.pavietnam.vn

Add:57 Lang Ha, Thanh Cong Tower (10th Floor, Room 1002), Ba Đinh Dist, Ha Noi, Vietnam
+84-4-3514 8757
+84-4-3514 8739 pa@pavietnam.vn
sales@pavietnam.vn
www.pavietnam.vn

 

Tư Vấn Lựa Chọn Và Đăng Ký Những Tên Miền Đẹp – Có giá trị Pr – Marketing Online

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Domain Registration, 10.0 out of 10 based on 1 rating
 

Comments

comments

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment