Bui Hong Diep, domainer Bui Hong Diep

About bui hong diep and his domain business

7 ĐIỀU LUẬT TÊN MIỀN QUỐC TẾ  Trong bất cứ một ngành nghề kinh doanh nào thì đều có những điều luât liên quan, tuy nhiên cho đến hiện này chúng ta chưa biết nhiều về luật tên miền, luật kinh doanh tên miền, luật thuế chuyển nhượng tên miền… Tình hình tranh chấp tên […]

Business

by Diep Bui

BUI HONG DIEP’S BUSINESSES   PHUC HUNG TRADING COMPANY Import – Export & Trading Service Director : Mr : Bui Hong Diep | Bùi Hồng Điệp Mobile: 0912372240 Email: info@buihongdiep.com Products : HDD, DDR, CPU , Mouse, Keyboard Digiboy, Pc & Laptop Accessories, Tablet Pc Accessories, HDMI , VGA, DVI Cables, All Kind Products of […]

Family

by Diep Bui

BUI HONG DIEP’S FAMILY   FIRST DAUGHTER BUI LUU LY   SECOND DAUGHTER BUI THIEN HA THIRD DAUGHTER BUI THIEN Y Family Photos

About

by Diep Bui

ABOUT BUI HONG DIEP Mr Diep Bui was born in 1979 at Halong City. He studied leadership in Singapore and now he’s living in Ha Noi City, the Capital city of Vietnam. He is a director of Phuc Hung Trading Company, CEO of Nissi Jsc,  CEO of Vietnam Startup Centre, branch director of APEC Securities, […]

TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT

by Diep Bui

DANH SÁCH TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT ĐÃ XÁC NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG   TrườngĐạihọcDânlậpĐôngĐô.vn (Trường Đại học Dân lập Đông Đô.vn) hoi hoa canh ha noi 07/06/2012 2 việtnam3000.vn (việt nam 3000.vn) Bùi Hồng Điệp 07/06/2012 3 việtnam2100.vn (việt nam 2100.vn) Bùi Hồng Điệp 07/06/2012 4 việtnam2050.vn (việt nam 2050.vn) Bùi Hồng Điệp 07/06/2012 5 […]