Cách bán tên miền ( sell domain )

Phương pháp chuyển nhượng tên miền , how to sell domain name

DOANH SỐ KINH DOANH TÊN MIỀN CỦA SEDO

by Diep Bui

TRỊ GIÁ KINH DOANH TÊN MIỀN CỦA SÀN SEDO TUẦN QUA buihongdiep.com Hàng tuần sàn giao dịch tên miền SEDO đều công bố kế quả kinh doanh tên miền và xếp hạng những giao dịch thành công. Theo bảng xếp hạng của SEDO thì tên miền 3 kí tự  MSS.COM đứng top về trị giá […]

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÊN MIỀN .ME TẠI SEDO

by Diep Bui

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ 190 TÊN MIỀN .ME TẠI SÀN GIAO DỊCH TÊN MIỀN SEDO Sàn giao dịch tên miền quốc tế SEDO kết hợp với đối tác kinh doanh BRAND AND JINGLES  tổ chức phiên đấu giá 190 TÊN MIỀN .ME. Phiên đấu giá domain này  bắt đầu ngày 5 tháng 7 kết thúc […]

TÊN MIỀN ARTDECO(.)COM BÁN 75,000 USD THÔNG QUA SÀN TÊN MIỀN SEDO

by Diep Bui

ARTDECO (dot) COM BÁN 75,000 USD THÔNG QUA SÀN TÊN MIỀN SEDO Cập nhật thông tin giao dịch tên miền thông qua sàn môi giới tên miền SEDO tuần qua, công ty Dotzup.com Inc vừa bán domain Artdeco(.)com với trị giá 75,000 usd, khi tra cứu thông tin Whois về chủ nhân  mới của tên miền […]

TÊN MIỀN VOICEWORKS.COM CHUYỂN NHƯỢNG 40,000 USD QUA SEDO

by Diep Bui

VOICEWORKS.COM CHUYỂN NHƯỢNG THÀNH CÔNG 40.000 USD Tên miền voiceworks.com vừa chuyển  nhượng thành công qua sàn giao dịch tên miền SEDO với giá 40.000 usd, theo thông tin Whois tại GODADDY.COM thì chủ nhân mới của tên miền này là S. Nijhuis Organization: Redhosting. Ngoài ra còn có thông tin về một số tên […]

12