kiem tien

KHÁI  NIỆM VỀ DOMAIN PARKING    Park tên miền “Domain parking” là một khái niệm cho phép mọi người đăng ký tên miền và dùng tên miền của họ để quảng cáo trên Internet. Chủ nhân của những tên miền này vẫn có thể có ngay một webpage và  kiếm tiền từ tên miền của […]