Mario Bruhlmann

Sách 10 Điều Răn Dành Cho Doanh Nhân   10 điều răn dành cho doanh nhân là cuốn sách về quản trị kinh doanh . Cuốn sách giúp độc giả và các doanh nhân tại Việt Nam có một cái nhìn mới mẻ về các nguyên tắc quản trị và đạo đức trong kinh doanh […]